Strefaklienta

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Expert w biurze Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Expert w biurze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-807, ul. Handlowa 23, NIP: 635 16 08 440, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
• dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
Cele przetwarzania Państwa danych:
• obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków Expert w biurze Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
• ochrony praw Expert w biurze Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
• weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Expert w biurze Sp. z o.o. płatności, uzasadnionego interesu Expert w biurze Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Expert w biurze Sp. z o.o.,
• prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Expert w biurze Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:
• podmiotom, z którymi Expert w biurze Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Expert w biurze Sp. z o.o. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Expertw biurze Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Expert w biurze Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Expert w biurze Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
• organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
Expert w biurze Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przechowywane przez Expert w biurze Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Expert w biurze Sp. z o.o..
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania’
• dostęp do danych osobowych,
• żądanie sprostowania danych osobowych,
• żądanie usunięcia danych osobowych,
• żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
Aby skorzystać z powyższych praw i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Expert w biurze Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z Expert w biurze Sp. z o.o. za pośrednictwem:
• poczty e-mail na adres: biuro@expertwbiurze.pl
• poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Expert w biurze Sp. z o.o., ul. Handlowa 23, 41-807 Zabrze
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (w przypadku zmian bądź wprowadzenia nowych procesów lub systemów, które wykorzystują dane osobowe) i będziemy Państwa odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.
expert w biurze

Artykuły biurowe dla Twojej firmy.

Szybko i wygodnie.
Expert w biurze to firma z Zabrza, która ogromną wagę przywiązuje do komfortu pracy w biurze.

Oferowane przez nas artykuły biurowe cechują się bardzo dobrą jakością oraz posiadają jedne z najlepszych cen na rynku. Dostarczane są w ciągu 24 godzin do Klientów na Śląsku, których biura znajdują się m.in. w Katowicach i Zabrzu.

Jako firma biuroserwisowa oferujemy Państwu wysokiej jakości artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne, papier oraz sprzęt biurowy. W ciągłej sprzedaży posiadamy szeroki asortyment urządzeń takich jak: niszczarki dokumentów, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, telefony, faxy, a także wiele innych produktów oraz materiałów niezbędnych do pracy w biurze i pozwalających prowadzić szkolenia oraz prezentacje. Dodatkowo umożliwiamy zakupy mebli i akcesoriów niezbędnych w każdym miejscu pracy.

Nasza oferta skierowana jest na Katowice, Zabrze oraz wszystkie inne miasta Śląska. Każdy klient może korzystać z sklepu internetowego, który pozwala dokonywać zakupów w łatwy i wygodny sposób. Zamówienie na artykuły biurowe można składać bezpośrednio u przedstawiciela handlowego firmy, a także za pośrednictwem e-maila oraz telefonicznie.

Expert w biurze to bogaty asortyment ponad kilkunastu tysięcy produktów, które można zakupić w jednym miejscu i w korzystnej cenie. Zachęcamy także do zapoznania się z naszymi promocjami oraz nowościami. Na bieżąco uzupełniamy naszą ofertę, aby praca w biurze była dla Państwa przyjemnością.
Najwyższa jakość obsługi
Stały dynamiczny rozwój naszej firmy podporządkowujemy wciąż rosnącym potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów. Naszą siłą jest doświadczenie, wysokie kwalifikacje naszych pracowników, szybkość działania, szeroki zakres usług oraz najlepsze ceny.
zapytaj nas
EXPERT W BIURZE Sp. z o.o.
ul. Handlowa 23, 41-807 Zabrze
+48 32 231 04 72
+48 32 231 04 73
Expert w biurze